Zpracování a pražení

Jak se ze surových zrn stane produkt pro požitkáře

Darboven

Na kávovníku rostou kávovníkové bobule, v nichž jsou ukryta kávová zrna. Sklizená surová zrnka se nejdříve suší nebo fermentují a poté se praží. První dva uvedené kroky procesu zpracování probíhají ještě v zemích původu. Nejčastější je zpracování tzv. „mokrou metodou“, protože se říká, že při této metodě se zvlášť dobře zachová hodnotné aroma a chuť. Plody se zbaví dužiny a uloží se na 12 - 36 hodin do nádrže s vodou. Poté se sušením sníží zbytková vlhkost na 12 %. 

 

První dva uvedené kroky procesu zpracování probíhají ještě v zemích původu. Naproti tomu pražení, protože je to důležitý krok k zajištění vysoké jakosti kávy, provádějí pražírny kávy, jako je J.J.Darboven.

Průběh pražení má rozhodující vliv na jakost kávy. Proto na něj ve firmě J.J.Darboven klademe největší důraz.

 

 

Darboven

Zvláštní postup se používá při zpracování naší kávy IDEE: V tomto případě jsou kávová zrna ošetřena podle patentované metody vodní parou a tlakem. Tím je zajištěno výrazné snížení hlavních potenciálně dráždivých látek vznikajících pražením.